Оферта договору

Терміни

Виконавець – фізична особа або фізична особа-підприємець, що зареєстрована на Платформі «Sprut» і здійснює перевезення за Замовленням або доставку Товарів Партнера за дорученням або замовленням Користувача.

Замовлення – розміщене за допомогою Додатку замовлення або доручення Користувача на доставку Товару Партнера та/або надання послуг Виконавця.

Користувач – повнолітня фізична особа, що має повну цивільну правоздатність і дієздатність, зареєстрована у Додатку та користується доступними у ньому послугами.

Мобільний додаток «Sprut» (Додаток) - частина Платформи «Sprut», що призначена для організації прийому та передачі онлайн замовлень.

Партнер – юридична особа або фізична особа-підприємець, що зареєстрована на Платформі «Sprut» та розміщує за допомогою Платформи інформацію про свої Товари для подальшого їх продажу Користувачам.

Платформа «Sprut» (Платформа) – мережа веб-сайтів в домені sprut.ua та пов'язані із ним мобільні додатки (далі по тексту - Додаток), призначений для автоматизованого прийому і передачі онлайн Замовлень.

Послуги – перевезення пасажирів або доставка товарів, що здійснюється самозайнятими фізичними особами, зареєстрованими на Платформі.

Товар – будь-які товари (продукція), розміщена Партнером на Платформі.

Sprut – суб’єкт господарювання, який є користувачем майнових прав інтелектуальної власності щодо Платформи «Sprut».

Загальні положення

 1. Даний документ є офертою – пропозицією Sprut Користувачу укласти договір про використання мобільного додатку “Sprut” (далі - Додаток). Факт використання Користувачем Додатку підтверджує ознайомлення з даною Офертою, її повне розуміння, повне та безумовне прийняття (акцепт) даної Оферти.
 2. Договір вважається укладеними в порядку статті 642 Цивільного кодексу України та набуває юридичної сили договору з моменту його акцептування Користувачем.
 3. Sprut, як користувач майнових прав інтелектуальної власності, надає Користувачу невиключну ліцензію (дозвіл) на використання Додатку в межах України. Sprut зберігає за собою право використовувати самостійно та/або надавати аналогічні та/або інші за обсягом права третім особам на власний розсуд та/або відкликати ліцензію зазначену в даному пункті.

Порядок використання Додатку

 1. Перед початком використання Додатку, Користувач зобов’язаний зареєструватись. При реєстрації у Додатку та його використанні, Користувач надає виключно достовірну та точну інформацію (в тому числі інформацію про себе).
 2. Надання недостовірної інформації може призвести до обмеження доступу Користувачеві до використання Додатку.
 3. Після реєстрації в Додатку Користувач особисто несе відповідальність за всі дії, вчинені в його аккаунті — обліковому записі у Додатку. У разі розголошення реєстраційних даних або появи можливості такого розголошення, Користувач зобов’язаний негайно повідомити про це Sprut.
 4. Користувач може розміщувати у Додатку інформацію, використовуючи виключно відкриті для Користувачів інструменти та можливості Додатку. Користувач зобов’язаний розмістити інформацію в полях вводу помічених як обов’язкові для заповнення, в разі нерозміщення (невірного, неповного розміщення) інформації використання всіх, або деяких можливостей та/або сервісів може бути обмежено.
 5. Додаток дозволяє Користувачу переглядати інформацію виключно для особистого некомерційного використання.
 6. Sprut залишає за собою право розсилки інформації підібраної на власний розсуд за вашими контактними даними. Користувач може відмовитись від розсилки інформативних повідомлень під час реєстрації, шляхом вчинення відповідних дій. Користувач визнає, що відмова від отримання повідомлень може позначитися на використанні мобільного Додатку.
 7. Користувачу заборонено використовувати Додаток для порушення у будь-який спосіб прав Sprut та/або будь-яких третіх осіб, завдання їм шкоди (збитків), порушення чинного законодавства.
 8. Додаток надається «як є», Користувач розуміє, що заявлені функції можуть забезпечити очікуваний результат проте в роботі можливі дефекти (помилки) та перебої, які будуть усуватись за наявності можливості. Sprut може на власний розсуд вносити до Додатку зміни, призупиняти (припиняти) його роботу без виникнення додаткових зобов’язань перед Користувачем.
 9. Sprut має право видалити (призупинити) аккаунт Користувача в разі порушення Користувачем даного договору, не використання аккаунту Користувачем протягом більш ніж 6 місяців поспіль.
 10. Для видалення власного облікового запису (аккаунту) Користувача з Додатку, такий Користувач має надіслати відповідний запит (лист) Sprut на електронну адресу contact@sprut.ua.

Особливі умови замовлення Товарів за допомогою Додатку

 1. Замовлення вважається прийнятим з моменту його підтвердження Партнером та оплати Користувачем. З цього моменту, повернення коштів за відмову Користувача від Замовлення не здійснюється.
 2. У вартість Замовлення включається ціна його доставки Виконавцем. Ціна доставки розраховується у Додатку автоматично.
 3. Товар доставляється Виконавцем за адресою, вказаною Користувачем у Додатку при здійсненні Замовлення.
 4. В орієнтовний час доставки, вказаний у Додатку, Користувач повинен бути присутнім за адресою доставки, а також забезпечити прийом дзвінків Виконавця на номер телефону, що вказаний при здійсненні Замовлення (обирається автоматичний при реєстрації).
 5. Час доставки Товару, вказаний у Додатку є орієнтовним, на нього можуть вплинути погодні умови, затори, тощо. Sprut не гарантує, що Товар буде доставлено точно у вказаний час.
 6. У разі, якщо Користувач відсутній за адресою доставки Товару, та не відповідає на дзвінки протягом 15 хвилин з моменту прибуття Виконавця, Sprut в праві скасувати Замовлення. В такому разі, вартість Товару та вартість доставки Користувачеві не повертаються.
 7. Користувач зобов’язується дотримуватись чинного законодавства України щодо вікових обмежень в придбанні алкоголю та тютюнових виробів. Виконавець має право відмовити у передачі Користувачеві Товару, у разі не пред’явлення останнім документу, що підтверджує вік особи.
 8. Sprut та Виконавець не відповідають за якість Товару, який Замовлено за допомогою Платформи.

Політика конфіденційності та Персональна інформація Користувача

 1. Sprut з повагою та відповідальністю ставиться до конфіденційної інформації Користувача та третіх осіб.
 2. В разі перегляду, копіювання, використання інформації, розміщеної у Додатку, та будь-яких інших операцій з інформацією, Користувач зобов’язаний дотримуватись законодавства України, не порушувати права та інтереси третіх осіб, захищених законом.
 3. Користувач погоджується з тим, що конфіденційність переданих до Додатку даних не гарантована. Sprut не несе відповідальності за збитки (шкоду), завдані Користувачу та/або третім особам через використання Додатку, за дотримання Користувачем та/або третіми особами законодавства.
 4. Користувач надає Sprut повну та безумовну згоду на обробку своїх (контрольованих ним) персональних даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних», до моменту отримання Sprut письмової заборони Користувача на обробку його персональних даних. Користувач підтверджує, що був своєчасно повідомлений про права у зв'язку із включенням його персональних даних до бази персональних даних, мету збору цих даних та осіб, яким ці дані передаються (передаватимуться).
 5. Sprut може збирати як основні персональні дані, такі як номер телефону, так і вторинні (технічні) дані - інформацію про з'єднання, інформацію про місцезнаходження, системну інформацію, тощо.
 6. Користувач підтверджує свою згоду взяти на себе зобов'язання щодо забезпечення виконання вимог Закону України «Про захист персональних даних» та свою спроможність їх забезпечити щодо персональних даних третіх осіб, які стали (стануть) йому відомі під час використання Додатку.
 7. Sprut може використовувати будь-яку зібрану через Додаток інформацію з метою покращення змісту Додатку, його доопрацювання, передачі інформації Користувачеві (за запитами), для маркетингових, дослідницьких цілей та інших цілей.
 8. Детальна інформація щодо збирання, передачі та використання персональних даних Користувача передбачена Політикою конфіденційності.

Гарантії та відповідальність

 1. Sprut не несе відповідальності за будь-які помилки і неточності, які є в Додатку. Sprut може прикладати необхідні зусилля, щоб забезпечити належне функціонування Додатку.
 2. Інформація у Додатку постійно оновлюється і в будь-який момент може стати застарілою. Sprut не несе відповідальності за отримання Користувачем застарілої інформації з Додатку, а також за неспроможність Користувача отримати оновлену інформацію, розміщену у Додатку.
 3. Sprut не несе відповідальності за можливі протиправні дії Користувача щодо третіх осіб, або третіх осіб щодо Користувача. Sprut не несе відповідальності за шкоду, збитки або витрати (реальні або можливі), що виникли у зв'язку з цим Додатком, його використанням або неможливістю використання.
 4. Sprut не несе відповідальності за втрату Користувачем можливості доступу до свого акаунту - облікового запису у Додатку. Sprut не несе відповідальності за неповне, неточне, некоректне зазначення Користувачем своїх даних при створенні облікового запису.
 5. При виникненні проблем у використанні Додатку, отриманні Користувачем від третіх осіб недостовірної інформації, або інформації образливого характеру, будь-якої іншої неприйнятної інформації, Користувач повинен негайно звернутись до Sprut з відповідними доказами.

Оплата

 1. Користувач визнає, що використання Додатку може привести до виникнення зобов’язання з оплати послуг та/або товарів, які були надані третіми особами. Одразу після прийняття замовлення Партнером або надання Користувачу послуг третіми особами, Sprut допоможе оплатити відповідні послуги або товари, діючи від імені третіх осіб.
 2. Sprut має право будь-коли на власний розсуд визначати, видаляти та/або змінювати вартість будь-яких послуг або товарів, отримуваних за допомогою використання Додатку.
 3. Інформацію про дійсний спосіб оплати (реквізити кредитної картки або авторизованої платіжної служби) Sprut не збирає та не зберігає. Введення реквізитів карток здійснюється суворо на захищеному Сервері https://www.liqpay.ua і виключно особисто Користувачем. Sprut проводить оплату без додаткового її підтвердження Користувачем. У разі доведення безпідставного зняття коштів, Sprut повертає дані кошти на рахунок Користувача. При цьому у Sprut не виникає жодних додаткових зобов’язань.
 4. Користувач зобов’язаний забезпечити наявність достатньої кількості грошових коштів в джерелі, що використовується Банком (поточні рахунки, карткові рахунки, готівкові кошти, внесені через банківські автомати самообслуговування, і інші не заборонені законом засоби платежу в залежності від використовуваного методу оплати) для оплати послуг, наданих третіми особами.

Особистий баланс користувача та кешбек

 1. Користувач може використовувати сервіс особистого балансу в Додатку.
 2. Кошти на власний баланс у Додатку Користувач може перераховувати самостійно, з власної банківської картки, та може використовувати їх виключно для оплати послуг, замовлених через Додаток.
 3. Кошти, внесені Користувачем на власний баланс, які не були використані для оплати послуг, замовлених через Додаток Користувачеві не повертаються та не можуть бути використанні та/або списані з балансу будь-яким іншим способом (окрім оплати послуг, замовлених через Додаток).
 4. Sprut на власний розсуд може зараховувати на баланс Користувача бонуси (кошти), що в подальшому можуть бути використані Користувачем виключно для оплати послуг, замовлених через Додаток. Такі бонуси (кошти) не переводяться в готівку та не можуть бути використані Користувачем з будь-якою іншою метою.
 5. Sprut, при проведенні рекламних кампаній та акцій, що направлені на популяризацію Додатку «Sprut» та залучення нових користувачів, може застосовувати для Користувача систему кешбеку (повертати на баланс Користувача частину коштів, які були сплачені за поїздку). Умови та розмір кешбеку Sprut обирає на власний розсуд і залишає за собою право змінювати їх.
 6. Користувач може використати кошти, що знаходяться на його особистому балансі лише за умови, що їх буде достатньо для повного розрахунку за послуги, замовлені через Додаток.

Дія договору

 1. Даний договір може бути змінений Sprut в односторонньому порядку без будь-якого спеціального повідомлення Користувача, шляхом розміщення Оферти в новій редакції в Додатку.
 2. Користувач зобов’язаний постійно слідкувати за змінами умов даного договору (оферти). Використання Додатку свідчить про ознайомлення з даним Договором (офертою) в останній редакції, його повне розуміння, повне та безумовне прийняття (акцепт) Оферти в останній редакції.
 3. Користувач зобов’язаний негайно припинити використання Додатку, в разі нерозуміння, та/або непогодження з умовами Договору (оферти) в останній редакції, без буд-яких зобов’язань з боку Sprut.

Застосовуване право

До даної оферти договору застосовується матеріальне та процесуальне право України.